Europol jagar den organiserade brottsligheten

Under maj månad har flera stora tillslag mot den organiserade brottsligheten gjorts med Europol som nyckeloperatör men med hjälp av nationella poliser och andra myndigheter runt om i Europa. Några av de större insatserna:

– Nio östersjöländer har gjort en gemensam insats mot den gränsöverskridande brottsligheten inom området. Nästan 15 000 individer och 5 000 fordon kontrollerades. Avsikten med insatsen var att hitta in- och utresande kriminella som hade för avsikt att begå olika kriminella handlingar.

Östersjöinsatsen resulterade i att 18 personer greps och myndigheterna beslagtog ett tiotal fordon, gods och kontanter till ett värde av fem miljoner kronor. Därtill beslagtogs en stor mängd narkotika.

– Ungefär samtidigt slog tysk och belgisk polis med hjälp av Europol till mot en omfattande grupp kriminella som tillhörde en familjestruktur med albansk nationalitet, vissa med dubbelt medborgarskap. Ligan var specialiserad på smuggling av heroin och kokain.

Denna insats resulterade i 17 arresteringar och stora beslagtagna tillgångar inklusive €700 000 i kontanter.

– Den rumänska polisen började en undersökning 2022 av ett kriminellt nätverk som agerade narkotikatransport mellan Bulgarien och Rumänien. Under maj slogs fällan igen och 28 personer arresterades.

– Även den spanska polisen (Guardia Civil) tillsammans med Europol agerade under maj månad. Här oskadliggjordes, åtminstone tillfälligt, en storskalig drogsmugglingsmaffia som transporterade droger från Sydamerika till Europa.

Stora mängder narkotika och gods beslagtogs. Allt värderades till €40 miljoner. Bland bilar och juveler hittade polisen även 1 000 kg kokain samt en i förhållande liten mängd hashish.

www.europol.europa.eu/

Relaterade