Marijuana ökar risken för perifer arteriell trombos

I en nyligen presenterad studie från Hackensack University Medical Center (New Jersey) framkommer att marijuanaanvändare har en nästan fyra gånger högre risk (p>0,001) att utveckla perifer arteriell trombos. Däremot fanns ingen ökad risk för hjärtinfarkt eller andra kardiovaskulära sjukdomsbilder, ingen ökad risk för död.

I studien ingick 600 000 personer som använder marijuana. Studien omfattar unga personer varför det inte går att dra konklusiva slutsatser för eventuella kardiovaskulära risker i äldre populationer.

Bakgrunden till trombosbildningen kan vara att THC ökar aggregeringen av blodplättarna vilket leder till trombosen. Studien är ännu enbart presenterad på konferenser. Rapport i usnews.com. Se även en studie i Journal of the American College of Cardiology(2021) om  marijuanaanvändande patienter med kardiovaskulär sjukdom.  

Relaterade