Mobilt beroendeteam i Göteborg

Sjuksköterskan Hanah Lumley Thuroczy, sektionsledaren Sofia Lexén Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

I april började ett nytt mobilt beroendeteam att rulla i Göteborg. Teamet är det första i sitt slag i hela Sverige, och kommer att arbeta uppsökande för att ge vård till personer som lider av beroendesjukdomar med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.

Det nya mobila teamet, som drog igång sin verksamhet 17 april i år, ska erbjuda åtgärder för att förhindra dödliga överdoser och minska skadorna som droganvändning medför. I bussen kan patienter få tillgång till provtagning av hepatit och Hiv, information om tryggt användande av droger och tillgång till motgiftet Naloxon. Patienterna kan också få information om och påbörja utredning för läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO).

– Bussen är flexibel och kommer på sikt att kunna stanna där den behövs.

www.sahlgrenskaliv.se/sahlgrenska-universitetssjukhuset-startar-mobilt-beroendeteam

Relaterade