CAN presenterade i början av sommaren en rapport över utvecklingen för snus, cigaretter och e-cigaretter från 2003 till 2022. Rapporten baseras på monitormätning som inkluderar ungefär 18 000 personer (17 – 84 år).

Det mest framträdande i rapporten är att e-cigaretter ökat hos framför allt unga vuxna (17 – 29 år). Ökningen har skett under de senaste två åren.

Intag av vitt snus ökar något, vilket kan bero på att kvinnor har ökat snusandet medan männens snusande ligger stabilt på samma nivå.

Cigarettrökningen fortsätter att minska något.

CAN 2023 (Zetterqvist M. Självrapporterade rök- och snusvanor 2003-2022).

Sjuksköterskan Hanah Lumley Thuroczy, sektionsledaren Sofia Lexén Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

I april började ett nytt mobilt beroendeteam att rulla i Göteborg. Teamet är det första i sitt slag i hela Sverige, och kommer att arbeta uppsökande för att ge vård till personer som lider av beroendesjukdomar med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.

Det nya mobila teamet, som drog igång sin verksamhet 17 april i år, ska erbjuda åtgärder för att förhindra dödliga överdoser och minska skadorna som droganvändning medför. I bussen kan patienter få tillgång till provtagning av hepatit och Hiv, information om tryggt användande av droger och tillgång till motgiftet Naloxon. Patienterna kan också få information om och påbörja utredning för läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende (LARO).

– Bussen är flexibel och kommer på sikt att kunna stanna där den behövs.

www.sahlgrenskaliv.se/sahlgrenska-universitetssjukhuset-startar-mobilt-beroendeteam