E-cigaretter ökar hos unga vuxna

CAN presenterade i början av sommaren en rapport över utvecklingen för snus, cigaretter och e-cigaretter från 2003 till 2022. Rapporten baseras på monitormätning som inkluderar ungefär 18 000 personer (17 – 84 år).

Det mest framträdande i rapporten är att e-cigaretter ökat hos framför allt unga vuxna (17 – 29 år). Ökningen har skett under de senaste två åren.

Intag av vitt snus ökar något, vilket kan bero på att kvinnor har ökat snusandet medan männens snusande ligger stabilt på samma nivå.

Cigarettrökningen fortsätter att minska något.

CAN 2023 (Zetterqvist M. Självrapporterade rök- och snusvanor 2003-2022).

Relaterade