Föreningen besöker beroendevården i Oslo

Svensk förening för Beroendemedicins ordförande Joar Guterstam och Norsk forening for Rus- og Avhengighetsmedisins ordförande Inger Hageberg

I mitten av maj begav sig ett femtontal medlemmar i Svensk förening för Beroendemedicin (SfB) till Oslo och systerorganisationen Norsk forening for Rus- og Avhengighetsmedisin (NFRAM). Den norska föreningen hade ställt samman ett mycket bra och intressant tvådagarsprogram som belyste beroendevården i Norge och framför allt i Oslo.

En omfattande redovisning kommer i BULLETIN nr 3 (i slutet av juli).

Relaterade