USA. I ett försök att förstå dynamiken i den fatala opioidepidemi som härjar i USA har en forskargrupp analyserat mer än en halv miljon överdosrelaterade dödsfall som registrerats från 1979 till 2016. Det är en förhoppning att studien kan ge en fingervisning om utveckling av bättre strategier för prevention och kontroll.

SKOTTLAND. Det är inte bara i USA som narkotikadöden är ett individuellt och samhällsmässigt problem. Skottland har enligt rapporten världens högsta drogrelaterade dödlighet. Ökningen har skett från 2011 till 2020. Detta visar en undersökning som publicerades under sommaren och omfattade 46 000 individer som erhåller opioidagonistbehandling (304 000 personår). Dödligheten ökade från 6,36 per 1000 personår 2011 till motsvarande 21,45 år 2019.

Relaterade