Beroendefrågor: ett parti- och blocköverskridande nätverk i riksdagen

Beroendefrågorna förtjänar att diskuteras mer och det över parti- och blockgränser. Därför har Johan Hultberg (M) tillsammans med Karin Sundin (S) tagit initiativ till ett särskilt riksdagsnätverk för beroendefrågor. Ett nätverk som syftar till att utgöra en arena för kunskapsspridning och diskussion om de många och viktiga aspekterna och perspektiven på beroende, från det förebyggande arbetet till frågor om vård- och behandling. Vårt initiativ har fått ett gott gensvar. Ledamöter från riksdagens samtliga partier har anmält intresse att delta i nätverket.

Nätverket började med ett uppstartsseminarium i riksdagen då Anders Printz presenterade samsjuklighetsutredningens förslag.

Relaterade