Från Malmö universitet (Lisa Andersson, Björn Johnson) redovisas en studie över dödliga överdoser efter opioidintag. Det är en retrospektiv registerstudie av 193 rättsmedicinskt undersökta dödliga överdoser i Skåne.

Över 80 procent av dessa inträffade i privata bostäder. I närmare 60 procent av fallen inträffade döden i ensamhet. Övriga gånger fanns det personer närvarande med oftast i ett annat rum eller sovande. I de flesta fall handlade det om vänner, partner, förälder eller annan närstående.

Naloxon kan rädda liv. Socialstyrelsen rekommenderar att motgiftet naloxon och en informationsinsats bör erbjudas till personer som löper risk för opioidöverdos. Naloxonprogram bör utvidgas så att naloxon kan delas ut även till närstående och andra personer som kan komma att bevittna eller vara på plats tidigt vid överdoser.

Läkartidningen. 2022;119:21121

Relaterade