Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA, Europol) har publicerat 2021 års rapport som i detalj analyserar det aktuella hotet från den organiserade brottsligheten inom EU. Här framkommer aktuell och förväntad utveckling över hela spektrum av denna brottslighet. Den  identifierar även de kriminella nyckelgrupperingarna och individerna som är aktiva inom den kriminella världen i EU.
   SOCTA 21 ger en överblick över aktuell kunskap om de kriminella nätverkan och var deras operationsbaser är belägna. Data om detta är insamlat av Europol i samarbete med EU-staterna. 
   En skrämmande aktuell sammanfattning visar att en stor del av den kriminella verksamheten bedrivs inom till synes legal företagsverksamhet. Idag arbetar de kriminella nätverken i mer än 80 procent under täckmanteln av legalitet eller använder sig av korrupta metoder för att missbruka en i övrigt oklanderlig verksamhet.
   Närmare 40 procent av de kriminella nätverken inom EU är inblandade i handel med illegala droger och ungefär 60 procent av dem använder våld som en del i verksamheten.  
   Hela rapporten som är mycket detaljerad och omfattande finns på Europols hemsida i pdf-format: Europol (2021). European Union serious and organised crime threat assessment. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
www.europol.europa.eu/socta report/

 

Kursen i tilläggsspecialiteten Beroendemedicin som ges nu i höst är Beroendemedicin – samhällsaspekter och psykosociala aspekter. Den hittas i kurskatalogen på Socialstyrelsens hemsida https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/totara/catalog/index.php
   SK-kurser är avgiftsfria och kan sökas av alla ST-läkare, även exempelvis ST i allmänmedicin. Sista anm dag är 1 maj. 

 

På DN-debatt har socialministern tillsammans med socialutskottets Kristina Nilsson och Nicklas Attefjord skisserat en ny ANDT-strategi för 2021-2025. Den tidigare sjösattes 2011.
   Utgångspunkten för den nya strategin är att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa som är orsakad av alkohol, narkotika, doping, tobak, nikotin och spel. Årets strategisatsning breddas jämfört med den tidigare så att den inkluderar spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.
   Den nya ANDT-strategin tydliggör det viktiga med satsningen på narkotikaprevention och en nollversion om att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. De under senare år införda sprutbyten och naloxonprogrammen ska kompletteras med ytterligare åtgärder, inte minst ska det bli lättare att få tillgång till vård och behandling. 
   När det gäller spelberoende menar regeringen att det är viktigt att befästa att det är att likställas med annat missbruk och beroende. 
DN Debatt 20-03-19

Även om tobaksrökning i allmänhet minskar är prevalensen för tobaksrökning hos personer med alkoholberoende (AUD) fortfarande hög (45-50%). De båda substanserna potentierar de negativa effekterna, vilket leder till hälsoproblem såväl individuellt som samhällsmässigt. 
   Det finns evidens för att AUD och tobaksberoende (TUD) är kopplade till det endogena opioidsystemet. I en översiktsartikel i Alcohol and Alcoholism har en forskargrupp gått igenom tillgänglig litteratur som fokuserat på regleringen av de endogena opioidsystemen för alkohol och tobak och interaktionen drogerna emellan.
   Epidemiologiska data finns som visar att rökning stimulerar till såväl högt alkoholintag som suget efter alkohol (craving). Farmakologisk forskning pekar på möjlig god effekt för båda beroendetillstånden vid behandling med molekyler som påverkar det opioida receptorsystemet. Här finns en möjlighet till lovande behandlingsinsatser för personer med dessa dubbla diagnoser.
Alcohol and Alcoholism 2021 (doi.org/10.1093/alcalc/agaa139)

 

Den krypterade telefon-baserade servicen Sky ECC har dekrypterats av polisen i Nederländerna och Belgien. Nu har ännu en bas för kriminell verksamhet avslöjats och lett till många arresteringar, drog- och penningbeslag. Den underjordiska verksamheten handlade med kokain, heroin och cannabis och hittills har myndigheterna kunnat konstatera att verksamheten omsatt cirka 650 miljoner euro.
   Vid ett massivt synkroniserat tillslag i början av mars i de båda länderna beslagtogs över en miljon euro i kontanter, diamanter och juveler. Flera polisuniformer hittades liksom vapen och ett kokainlager som omfattade 17 000 kilo. Flera tillslag föregicks denna ”final” och totalt har stora mängder kokain, heroin och cannabis tagits i beslag. Ett 80-tal individer har arresterats.

   Polisen har sedan mitten av februari haft tillgång till dekrypterad information i realtid. Sky ECC är sannolikt världens största tjänst (enligt företagets egen hemsida) för krypterad konversation och har ungefär 70 000 användare, de flesta är inte kriminella. Nu bearbetar holländska polisen ett enormt sms-material i vilket man redan hittat ett stort antal kriminella som identifierats och arresterats såväl inom som utom Nederländerna/Belgien.
   Sky ECC som enligt polisen ligger bakom krypteringen förnekar å det bestämdaste att företaget har något med den kriminella verksamheten att göra, det måste vara en falsk app som används. Sky ECC, som säljer krypterade telefoner, säger sig ha nolltolerans mot kriminell verksamhet. Enligt ett pressmeddelande från Sky.
   Oavsett vem den holländska polisen dekrypterat – de kriminella beslagen är omfattande.
NLTimes 210309, Netherlands News Live, SKY ECC Technologies

 

Tyska tullen i Hamburg har gjort det största beslaget någonsin i Europa. Ett tips från Nederländerna ledde fram till att hamburgtullarna kontrollerade fem kontainrar med ursprung från Paraguay med destinationen Hamburg. 
   När man räknade samman hela beslaget visade det sig vara 16 ton kokain. Vid en försäljning till brukarna vid slutdestinationen skulle det enorma partier inbringa runt 1,5 – 3,5 miljarder euro. 
   I samband med detta tillslag hittade hamburgpolisen spår tillbaka till Nederländerna och tipsade den holländska säkerhetstjänsten att titta närmare på en Rotterdamföretag. Detta ledde till Antwerpen i Belgien och 7,2 ton kokain kunde konfiskeras. 
   Enligt NDR, som först rapporterade om tillslaget, menar representanter för tyska säkerhetsorganisationen att risken är att vi ser toppen på ett isberg – dessa stora beslag måste få tullen inom Europa att bättre organisera sig. Tyska tullen räknar med att för varje kilo kokain som man tar i beslag slinker 10 kilo förbi ut på marknaden. I Tyskland räknar man med att det finns mellan 40 000 och 60 000 kokainberoende. 
NDR (Norddeutscher Rundfunk), Tagesschau 02/24/2021

 

Efter lyckad försöksperiod rekommenderas nu att polis i Storbritannien ska vara utrustad med naloxon i form av nässpray när de tjänstgör i utsatta områden där det är risk att de påträffar individer som fått i sig en överdos av opioider. 
   Det är bl a polisen i North Wales och Police Scotland som är igång med sin försöksperiod och polisen i West Midland har utökat sin försöksperiod. Bakgrunden är som en av cheferna säger till the Guardian:
− Ett av en viktigaste ansvarsområdena för polisen är att rädda liv. 
   Redan nu finns rapporter om poliser som varit snabbt på plats och genom naloxonspray räddat liv. 
The Guardian 21-02-22

Tullverket har redovisat beslagen för 2020. Trots coronaåret var det på flera områden rekord. Cannabis ökade till 3,9 ton i beslag under året, 2019 var det 1,1 ton. Än större skillnad mellan åren var det för kokain. Förra året beslagtogs 216 kilo (43 kilo 2019). Alkoholbeslagen ökade också, från 450 000 liter 2019 till förra årets 508 000 liter. 
   Som lite positiv uppdatering blev det för amfetamin och heroin, en minskning under 2020.
   Tullen har fått ökade resurser under 2021 och kan därmed intensifiera kontrollerna, som också omfattar vapen.